Egen Förening

Om föreningen BRF Lindhagen i Västerås
Exp.adress: ,  
Telefonnr:
Öppet:
 
 
 
Organisationsnr: 7780003245
Antal lägenheter: 98
Antal lokaler: 22
Antal Garage: 46
Antal Parkeringar: 68
Boyta: 6082,2 m2
Bränsleyta: 4 m2
Hemsida:http://www.mbf.se
 
 
Information
Stadgar
243 Stadgar
 
Årsredovisningar
243 Årsredovisning 2020
243 Årsredovisning 2021
243 Årsredovisning 2022
 
Övrig information
Fullmakt
MBF_Delegering
 
FastighetsbeteckningByggårVärdeårTrappuppgång
HANEN2 SKJUTVALLEN219491993
Logotyp